Τηλ: 6983/852.738 Αποτύπωση Αποτυπώνουμε τίς ανάγκες σας σάς βοηθούμε νά επιλέξετε τό καταλληλότερο πλάνο ανάπτυξης τής ιστοσελίδας,βασιζόμενο στίς πραγματικές σας ανάγκες. . Σχεδιασμός  Συγκεντρώνεται όλο τό απαιτούμενο υλικό (Φωτογραφικό,Λογότυπα,Εταιρική ταυτότητα,Τιμοκατάλογοι),καί γίνεται ο σχεδιασμός της. Παρουσίαση τής Πρώτης Εκδοσης τής Ιστοσελίδας  Γίνεται η παρουσίαση τής πρώτης έκδοσης τής ιστοσελίδας προκειμένου να πραγματοποιηθούν τυχόν αλλαγές πού θά προκύψουν. Παρουσίαση τελικής έκδοσης τής ιστοσελίδας Γίνεται η παρουσίαση τής τελικής έκδοσης τής ιστοσελίδας ,παραδίδοναι  διεύθυνση Web,Administrator keys (κλειδιά διχειριστού). .